modelarstwo.pl O nas | Kontakt
modelarstwo.pl
MODELARSTWO.pl LOTNICTWO  |  STATKI I OKRĘTY  |  POJAZDY  |  FIGURKI  |  DIORAMY
MODELARSTWO.pl - Wydarzenia
Menu główne
Aktualne
Archiwum
Wyszukiwanie
Google

Reklama

IV Otwarty Konkurs i Wystawa Modeli Redukcyjnych w Olsztynie
IV Otwarty Konkurs i Wystawa Modeli Redukcyjnych w Olsztynie
odbędzie się w dnich 13-14 kwietnia 2013 roku w Pałacu Młodzieży im Orląt Lwowskich w Olsztynie.


Cele imprezy:
Popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
Zachęcanie do ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
Promowanie wychowania politechnicznego dzieci i młodzieży.Organizatr Konkursu:

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Osoby:

Marcin Jermolonek

Piotr WitkowskiWarunki uczestnictwa w imprezie:
W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Indywidualne sprawy należy uzgadniać z Organizatorem drogą mailową marcin.j365@gmail.com lub telefonicznie (668 193 612 po godz. 15).
Konkurs jest połączony z wystawą.
Do Konkursu i Wystawy przyjmowane będą modele dostarczone do Pałacu Młodzieży w Olsztynie w dniu 13 kwietnia 2013r.w godz. 9.00-14.30.
W konkursie nie mogą brać udziału modele, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu. Modele takie mogą brać udział w wystawie pozakonkursowej. W wystawie pozakonkursowej nie są przewidziane nagrody.
Każdy uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli.
Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę startową. Nieczytelne lub niekompletne zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu. Karty startowe można będzie również wypełnić na miejscu, bezpośrednio przed konkursem.
Jednorazowe opłaty startowe w wysokości 10 zł będą pobierane od seniorów.
Zasady oceny zgłoszonych modeli:
Sędzia główny jest powoływany przez Organizatora przed konkursem. Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli.
Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska wg zasady „podoba się - nie podoba się”.
Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w przypadku stwierdzenia błędów w sędziowaniu, zbyt małej obsady klas itp.

Chętnych zapraszamy do sędziowania. Chęć sędziowania zgłaszamy przed konkursem do dnia 01.04.2013 Sędziemu Głównemu za pomocą poczty elektronicznej na adres foxandy@wp.pl. W tytule wiadomości powinno znaleźć się hasło „Sędziowanie Olsztyn”. W meilu prosimy podać informacje o swoich kompetencjach i preferowanych kategoriach do sędziowania. Pomoże to w optymalnym doborze komisji sędziowskich.
Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.

Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają medale, dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe. Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizator.
Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a Komisja sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród
Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród.

Podział na klasy:

Samoloty bez podziału na tłokowe i odrzutowe:
Juniorzy 1/72 i mniejsze.
Juniorzy 1/48 i większe.

Samoloty tłokowe:
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/48 i większe.
Seniorzy 1/32 i większe.

Samoloty odrzutowe:
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/48 i większe.
Seniorzy 1/32 i większe.

Pojazdy wojskowe gąsienicowe:
Juniorzy 1/72 i mniejsze.
Juniorzy 1/48.
Juniorzy 1/35 i większe.

Pojazdy wojskowe kołowe:
Juniorzy 1/72 i mniejsze.
Juniorzy 1/48.
Juniorzy 1/35 i większe.

Pojazdy wojskowe gąsienicowe (do II Wojny Światowej włącznie):
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/48.
Seniorzy 1/35 i większe.

Pojazdy wojskowe gąsienicowe (po II Wojnie Światowej):
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/35 i większe.

Pojazdy wojskowe kołowe (do II Wojny Światowej włącznie):
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/48.
Seniorzy 1/35 i większe.

Pojazdy wojskowe kołowe (po II Wojnie Światowej):
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/35 i większe.

Artyleria:
Juniorzy bez podziału na skale.
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/35 i większe.

Dioramy:
Juniorzy bez podziału na skale.
Seniorzy 1/72 i mniejsze.
Seniorzy 1/48 i większe.

Okręty:
Juniorzy bez podziału na skale.
Seniorzy 1/700
Seniorzy 1/350 i większe.
Seniorzy 1/72

Pojazdy Cywilne:
Juniorzy bez podziału na skale.
Seniorzy 1/43 i mniejsze.
Seniorzy 1/25 i większe.

Figurki:
Figurki Historyczne Junior.
Figurki Historyczne Senior.
Figurki Fantasy Junior.
Figurki fantasty Senior.

Modele kartonowe:
Pojazdy wojskowe Junior.
Pojazdy Wojskowe Senior.
Pojazdy Cywilne Junior.
Pojazdy Cywilne Senior.
Lotnictwo Junior.
Lotnictwo Senior.
Okręty Junior.
Okręty Senior.
Figurki i Zwierzęta Junior.
Figurki i Zwierzęta Senior.
Budowle Junior.
Budowle Senior.

Kategorie specjalne:
Najmłodszy uczestnik konkursu
Najstarszy uczestnik konkursu
Pojazdy wojskowe w polskich barwach - junior.
Pojazdy wojskowe w polskich barwach - senior.
Samoloty w polskich barwach - junior.
Samoloty w polskich barwach -senior.
Najlepszy model samolotu produkcji amerykańskiej - senior.
Najlepszy model w polskich barwach na froncie zachodnim (nagroda prywatna)
Kategoria specjalna związana z historycznym regionem Warmii i Mazur.

Podział wiekowy:

junior (osoba ur. po 01 stycznia 1995r.)
senior (osoba ur. do 01 stycznia 1995r.)

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.
admin modelarstwo.pl, utworzono 2012-12-28 15:27:18, ostatnia zmiana: 2012-12-28 15:26:59
Przygotuj do druku Powiadom znajomego

Średnia ocena publikacji: BRAK OCEN
Czytano 2173 razy
Komentarze (Wszystkich:0)
Strona:  1 
Banery reklamowe
Logowanie
© 2004-2008 modelarstwo.pl