modelarstwo.pl O nas | Kontakt
modelarstwo.pl
MODELARSTWO.pl LOTNICTWO  |  STATKI I OKRĘTY  |  POJAZDY  |  FIGURKI  |  DIORAMY
MODELARSTWO.pl - Nowości modelarskie
Menu główne
Chemia modelarska
Czasopisma
Książki
Modele
Wyszukiwanie
Google

Reklama

[Krakow] 31 maja - 1 czerwca 2014 - Festiwal Modelarski Kraków 2014
REGULAMIN

Nazwa:
Festiwal Modelarski - Kraków 2014

Miejsce:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39, Kraków

Termin:
31.05.2014 - 01.06.2014r.

Organizatorzy:
IPMS Kraków i Muzeum Lotnictwa Polskiego

Rodzaj:
W ramach imprezy rozegrane zostaną dwa rodzaje zawodów:
1. Festiwal Modelarski - na zasadzie "podoba się - nie podoba się".
2. Konkurs modelarski "Lajkonik" - z dokumentacją i oceną punktową.

Cel:
1.Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.Promowanie modelarstwa jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.
3.Możliwość zapoznania się z historią lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz techniką lotniczą dzięki eksponatom (również multimedialnym) znajdującym się na terenie Muzeum Lotnictwa

Agenda:
Sobota:
09.00 - 14.00 Przyjmowanie modeli
09.00 - 18.00 Wystawa modelarska
18.00 - 23.00 Odprawa sędziowska i sędziowanie
Niedziela:
09.00 - 14.00 Wystawa modelarska
12.00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
14.00 - Zakończenie imprezy

Grupy wiekowe:
S - Senior powyżej 18 lat
J - Junior 14 - 17 lat
M - Młodzik do lat 13

Przyjmowanie modeli:
Festiwal i konkurs mają charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć zarówno modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 własnoręcznie wykonane modele w każdej klasie. W klasyfikacji uwzględniany będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie.
W przypadku modeli juniorów nie ma konieczności osobistego uczestnictwa lecz ich autentyczność wykonania potwierdza opiekun.
W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nie uwzględnienia modelu w ocenie.
W przypadku nie zamocowania modelu do podstawki prosimy o opis:
„MODEL NIEZAMOCOWANY DO PODSTAWKI” Prosimy również o pozostawienie wyróżnionych modeli do zakończenia imprezy. Prosimy o wypełnienie kart startowych czytelnie - drukowanymi literami. Błędne, niewyraźne, nieczytelne wypełnienie kart startowych może spowodować niedopuszczenie modelu do oceny.
Organizatorzy Festiwalu nie wystawiają modeli do konkursu zgodnie z zasadą: "Organizujesz - Sędziujesz - Nie wystawiasz"

Odpowiedzialność:
Organizatorzy dołożą starań, by zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ich uszkodzenie podczas wystawy.

Ocena:
W ocenie modeli brane będą pod uwagę następujące elementy: jakość wykonania modelu (staranność i czystość łączenia detali oraz ich malowania), stopień trudności modelu, realizm wyglądu (efekty malowania, oznakowanie i ewentualne ślady eksploatacji) oraz wkład własny pracy modelarza. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia klas. Komisja sędziowska może również w zależności od ilości zgłoszonych modeli dokonać podziału klas.
Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

1. Festiwal Modelarski
Zgłoszone modele ocenia komisja powołana przez organizatorów.
W każdej klasie – zgodnie z formułą festiwalową – będą przyznawane wyróżnienia.
Liczba wyróżnień w danej klasie uwarunkowana jest poziomem wystawionych w niej modeli.

2. Konkurs Modelarski "Lajkonik"
"Lajkonik" to konkurs oparty na zasadach zbliżonych do lokowskich. W każdej klasie – zgodnie z otrzymaną ilością punktów – będą przyznawane miejsca pierwsze, drugie i trzecie. Wymagana jest dokumentacja modelarska, na podstawie której będzie dokonywana ocena modelu.
Modele kartonowe mile widziane!

Zgłaszanie modeli
Zawodnicy mogą dokonywać zgłoszeń poprzez rejestrację elektroniczną lub wypełnienie karty zgłoszeniowej. Rejestracji elektronicznej można dokonać przy pomocy linku: http://www.ipmskrakow.pl/fmk2014/zglos.html. Drugą metodą jest wypełnienie wydrukowanej karty zgłoszeniowej i okazanie jest w trakcie rejestracji w sekretariacie festiwalu. Kartę zgłoszeniową można pobrać z http://www.ipmskrakow.pl/fmk2014/Karta_Zgloszeniowa.pdf
Karty startowe będą również drukowane w trakcie rejestracji modeli.
Rejestracja będzie uruchomiona od 15 kwietnia.

Opłaty:
Każdy startujący rejestruje się z biurze zawodów. Po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje identyfikator który upoważnia go do wejścia na teren Muzeum w czasie trwania imprezy (sobota-niedziela). Pozostałe osoby uiszczają normalną opłatę wejściową do Muzeum.
Opłaty rejestracyjne wynoszą 10zł dla seniora i 5 zł dla juniora i są pobierane od każdego wystawiającego uczestnika. Startujący młodzicy są zwolnieni z opłat.

Giełda
Osoby pragnące wystawiać stoiska modelarskie proszone są o kontakt mailowy na adres ipms@ipmskrakow.pl min. na 30 dni przed imprezą.


Link do Regulaminu http://ipmskrakow.pl/fmk2014/FMK2014.pdf
Banery reklamowe
Logowanie
© 2004-2008 modelarstwo.pl